Huru H. L. (?)

Фамилия: 

Huru

Имя: 

Hilja Lisa

Отчество: 

-
Место работы

Организация: 

?