Arsenyev-Obraztsov S. S. (National University of Oil and Gas «Gubkin University»)

Фамилия: 

Arsenyev-Obraztsov

Имя: 

S

Отчество: 

S
Место работы

Организация: 

National University of Oil and Gas «Gubkin University»

Город: 

  • Moscow